De belangrijkste activiteiten van HDF zijn het geven van Vocational Trainingen (beroepsonderwijs) aan kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
Daarnaast geven ze adviezen aan de ouders van de kinderen.
In hun gebouw is een daycare en een eenvoudige fysiotherapie afdeling ondergebracht. Andere activiteiten zijn: Awareness en Advocacy (bewustwording en belangenbehartiging) en helpen met het oprichten van Disabled People’s Organizations (DPO’s).

Vocational Trainingen bestonden uit ICT- en Naaicursussen. In de ICT-cursus leerden de kinderen te werken met Windows en de programma's Word en Excel, de meest voorkomende ICT-trainingsoftware op kantoren/bedrijven in India en bij het Gouvernement. Ook leerden ze omgaan met een Smartphone want hoe arm men ook is in bijna ieder gezin is wel een Smartphone te vinden. De cursisten bestonden o.a. uit jongeren van de school voor "The Deaf and the Mute" (school met internaat voor dove en slechthorende meisjes en jongens) maar ook uit arme gezinnen rondom Imphal de hoofdstad van de staat Manipur. De cursussen worden gegeven om jongeren met een beperking een kans op de arbeidsmarkt te geven.

De Stichting Innocent Smile heeft aan verschillende de cursus meebetaald en boeken beschikbaar gesteld zodat de cursisten de leerstof kunnen nalezen.

HDF heeft op dit moment nog twee werkende computers. Er zijn geen gelden meer voor onderhoud en nieuwe computers noch voor een instructeur/docent en de vervoerskosten van de cursisten die allemaal uit de armste laag van de bevolking komen. 

Aardbeving 2016Alle Vocational TrainingeGevolgen aardbevingn kunnen niet meer worden gegeven. Hing het oude centrum met spijkers en draden aan elkaar en stond het op inzakken, er werden toch nog activiteiten ontplooid. Maar daar is een eind aan gekomen. Door de aardbeving van 4 januari 2016 was de situatie nog nijpender geworden. Een aantal maanden later is men letterlijk door de grond gezakt.

Afbouw van het HDF Vocational Training and Rehabilitation centre

Architect en constructeurEr is begonnen met de bouw van een nieuw centrum maar er zijn geen fondsen beschikbaar om het centrum af te bouwen. De Stichting Innocent Smile is gevraagd om aan de afbouw mee te werken.

Hoe bouwt een NGO in India in de kleine steden? Men huurt van de lokale overheid een constructeur die tevens een aannemer kan inschakelen.Deze twee zorgen voor de tekeningen en het budget. Alleen de constructeur kan soms aansprakelijk gesteld worden maar weet zich er in 99,9% uit te draaien. De aannemer levert menskracht, niet meer dan dat. De opdrachtgever koopt het materiaal dat de aannemer denkt nodig te hebben of laat het de aannemer zelf aanschaffen (niet aan te bevelen). Prijsverhogingen worden niet gecalculeerd. De huidige situatie bij HDF is nu dat het geld op is om materiaal te kopen.


Door de stichting is een reële en door ons te controleren en gegarandeerde calculatie gevraagd. Zonder dat wordt door de stichting geen enkele donatie gegeven. Die calculatie bleek ver boven het budget van de stichting uit te vallen. HDF moet dus lokaal fondsen gaan werven. Dat kan hoofdzakelijk bij het bedrijfsleven maar die eisen garanties in de vorm van een goede en inzichtelijke boekhouding (b.v. Tally, het in India meest gebruikte boekhoudsysteem) en correspondentie in Engels. Beide waren niet aanwezig zodat de Stichting hiervoor gelden ter beschikking heeft gesteld. Resultaten worden in 2021 verwacht.

Actie: How to take care of Chicken
Door HDF is gevraagd om een training voor begeleiders van oudere kinderen (rond 18 jaar) voor het opzetten van kleine kippenfarms. In India is kip naast lam het meest gegeten vlees.
Het Aeres Training Centre International uit Barneveld heeft zich bereid verklaard die training voor HDF maar ook voor andere NGO’s voor haar rekening te nemen. De trainingskosten zoals materiaal, personeel etc. nemen zij, via het Nuffic, voor hun rekening. Reiskosten, kost en inwoning zijn voor rekening van de Stichting Innocent Smile. De cursus heeft einde 2019 en begin 2020 plaats gevonden en alle studenten zijn geslaagd en hebben het Certificaat ontvangen. De organisaties moeten nu met voorstellen voor het opzetten van kleine kippenfarms komen. 

 

Aanvullende gegevens