Handicapped Development Foundation (HDF) is een organisatie die zich inzet voor gehandicapten in de breedste zin van het woord. Ze zijn gevestigd in Imphal, de hoofdstad van Manipur, N.E. Region. Het gehele bestuur en de werknemers in het centrum hebben een fysieke beperking.

De missie van HDF wordt omschreven als: "Zich opstellen als een partner die samen met mensen met een beperking het vormen van een duurzame maatschappij nastreeft waar mensen met een beperking worden geaccepteerd en een waardig en zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Een maatschappij waar zij niet worden gediscrimineerd en waarin ze vrije toegang hebben tot gezondheidszorg, onderwijs en het rechtssysteem, onafhankelijk van sekse, religie en beperking".

Hun visie is: het bereiken van een zorgzame maatschappij waar mensen met en zonder een geestelijke en/of lichamelijke beperking dezelfde mogelijkheden krijgen en waar gerechtigheid en democratische waarden voor iedereen gelden.

HDF tracht dit o.a. te bereiken door het geven van Vocational Training (beroepsonderwijs). Met de cursussen richten ze zich op de armsten uit Imphal en omgeving. Ze geven rechtshulp en hebben een fysiotherapeut en een logopedist in dienst.

Zij werken onder de 13.272 gehandicapten in Imphal (cijfers uit de volkstelling van 2011).

Wij werken met hen samen bij cursussen vocational training en bij de bouw van hun centrum. Zie ook Projecten.

 

Aanvullende gegevens