Uw bijdrage helpt in het realiseren c.q. het afronden van de projecten:


De Special School in Noney, Manipur, van Child Guidance Centre

  • De bouw van de school in Noney is klaar. Alleen het interieur moet nog gedeeltelijk aangekocht en geïnstalleerd worden. De weg naar de school moet nog verhard worden en het terrein vóór het schoolgebouw moet tot een veilig speelterrein gemaakt worden. Het is de bedoeling een groentetuin aan te leggen zodat de kinderen die dat kunnen zelf leren groente te verbouwen.
  • Een deel van de vaste lasten voor 1 jaar. Die tijd zal oplopen omdat de Special Teachers in verband met Corona thuis moeten blijven. CGC is in onderhandeling met het Indiase bestuur van de N.E. Region om na de opening van de school de salarissen en de running costs over te nemen. Dat kan pas nadat de school drie jaar bestaat. Dat zal nog wel wat moeite kosten. De lopende kosten bestaan o.a. uit: salarissen, dagelijks een maaltijd, benzine, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakartikelen, schriften, (kleur)potloden, onderwijsmateriaal, testen etc. Voor twee jaar zijn de kosten gegarandeerd.
  • Huur voor 1 jaar of langer voor de huisvesting van het nieuwe personeel dat niet in Noney woont. (zie verder onder Projecten)

Vocational Training en Rehabilitation Centre, Imphal, van Handicapped Development Foundation

  • Afbouw van het Vocational Training en Rehabilitation Centre van Handicapped Development Foundation, Imphal, in de staat Manipur (zie verder onder Projecten).

Special School in Ghughumari van Trinita

  • Het oprichten van een Special school in Ghughumari in de staat West Bengal voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking is op de lange termijn geschoven. Uit een haalbaarheids onderzoek bleek dat na de overstromingen in West Bengal dit tot een te zware belasting voor Trinita zou leiden.

 Voedselvoorziening in de steden rond de projecten

  • Door de Corona crisis en de voedselproblemen in de steden richten onze partners zich op de voedselvoorziening van arme werklozen. Zie ook onze Nieuwsbrief 10/2020

Aanvullende gegevens