Als stichting streven we er naar om bij te dragen in het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen met een handicap. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking verkeren vaak in uitermate moeilijke omstandigheden in ontwikkelingslanden. Bij onze projecten willen wij dan ook plaatselijke initiatieven die uit de lokale gemeenschap op het gebied van gehandicaptenzorg en onderwijs zijn ontstaan, ondersteunen. Zoveel mogelijk trachten wij met lokale organisaties samen te werken.

Aanvullende gegevens