Na een aantal jaren in de reguliere ontwikkelingssamenwerking en de noodhulp te hebben gewerkt werden Els Veekens (1981-1983 coördinator van het polioprogramma van Terre des Hommes in Sierra Leone) en Willem de Vries (o.a. gewerkt voor Buitenlandse Zaken en andere ontwikkelingshulp organisaties) uitgenodigd om in de N.E. Region de situatie rond speciale scholen te komen bekijken.

Terug in Nederland is de gevonden situatie aan een aantal mensen voorgelegd waarop besloten is om Stichting Innocent Smile op te richten om van daaruit expertise aan te reiken en fondsen te werven.



Aanvullende gegevens