Stichting Innocent Smile en haar statuten zijn door de Nederlandse belastingdienst goedgekeurd. Als uw giften het drempelbedrag van één procent van uw drempelinkomen overschrijden, komen deze in aanmerking voor aftrek. Doet u een gift in de vorm van een lijfrente over een langere periode dan is het volledige bedrag aftrekbaar, dus zonder aftrek van het drempelbedrag.

Overschrijden uw gezamenlijke giften aan erkende charitatieve instellingen gedurende een jaar niet het bedrag van één procent van uw drempelinkomen, dan kan de lijfrenteregeling u dus extra fiscaal voordeel opleveren. Zo kunt u, afhankelijk van uw inkomenssituatie, tot 52 procent van het gedoneerde bedrag van de fiscus (lees meer ...). terugkrijgen.
Verwacht u voordeel bij een lijfrenteakte te hebben, stuurt u ons dan een e-mail voor meer informatie.

Aanvullende gegevens