Uw steun is natuurlijk van harte welkom. U kunt ons op de volgende manieren steunen.

Eenmalige donatie

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening:
Triodosbank NL56 TRIO 0254 8299 61 ten name van 'Stichting Innocent Smile' te Utrecht onder vermelding van 'donatie'.

Donateur worden

U kunt ook donateur worden en ons steunen door periodiek een vast bedrag over te maken. U kunt dat zelf regelen of door de machtiging uit te printen en die ingevuld naar onze penningmeester te sturen (lees ook: de fiscus betaalt mee...).


Periodieke gift

Denkt u erover om Stichting Innocent Smile een aantal jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke gift fiscaal aantrekkelijker omdat deze, onder voorwaarden, volledig aftrekbaar is (lees: de fiscus betaalt mee...). Daarentegen zijn gewone (periodieke) giften pas aftrekbaar wanneer ze meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen. Het formulier "Periodieke gift in geld" van de Belastingdienst kunt u hier downloaden.

 

Nalatenschap

Als u besluit om een deel van uw nalatenschap voor Stichting Innocent Smile te bestemmen dan verzekeren we u dat het geld besteed wordt aan kinderen met een beperking die, nu nog vaak ergens achter in een huis of op het erf, van iedere communicatie en scholing afgesloten zijn.
U kunt hierover contact met ons opnemen.

Aanvullende gegevens