Onderwijzeres geeft les over thema 'Fruit' De school is zelfstandig en onder beheer van onze lokale partner de NGO Maneda genomen!! Na 3½ jaar staat er een school voor kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. De school is volledig ingericht met aangepast en ter plaatse gemaakt meubilair en voorzien van het benodigde lesmateriaal. Voor het lesmateriaal hebben we samengewerkt met Stichting Niketan. Zij werken al meer dan 20 jaar in Bangladesh en hebben daar meer dan 25 scholen voor kinderen met een verstandelijke beperking opgericht. De school heeft een tweetal busjes zodat ook het vervoer van de kinderen naar de school is gegarandeerd.

In het begin was het moeilijk om geschikt personeel te vinden maar na anderhalf jaar hebben we een goed en gemotiveerd team gekregen. Van Education4all hebben ze trainingen gekregen in speciaal onderwijs.

FysiotherapieEr is ook een volledig ingerichte fysiotherapieruimte. De fysiotherapeute is door vrijwilligers/bestuursleden getraind in het behandelen van meervoudig gehandicapte kinderen en zij heeft eveneens in het begin van dit jaar een stage van vijf weken gelopen op de mytyl/tyltylschool Ariane de Ranitz in Utrecht waarbij de nadruk op behandeling van kinderen met een dubbele handicap heeft gelegen. Er is op toegezien dat zij alleen die mogelijkheden kreeg aangereikt die zij in India kon gebruiken.

Een voordeel is dat de fysiotherapieafdeling eveneens is ingericht om na schooltijd volwassenen (outdoor patients) te behandelen waardoor er een verdienmodel voor de school is gecreëerd.

Het is ook gelukt om de ouders van de kinderen met elkaar in contact te brengen. Kwamen ze eerst 1 x per jaar bij elkaar, bij ons vertrek was dat al 6x per jaar. Het was duidelijk dat ze steun aan elkaar hadden. Kinderen met een verstandelijke beperking zijn nog steeds een taboe en er is geen enkele instelling in de N.E. Region die iets voor ze doet.

Wat ons als laatste niet is gelukt, is om de sanitaire toestand van de school op orde te krijgen; dat stond wel op het programma. We hebben dat echter niet kunnen effectueren omdat de directeur en de voorzitter van Maneda de goodwill die de school in Senapati en omstreken had opgebouwd, hebben gekapitaliseerd. Zij zijn beiden in de politiek gegaan waardoor de Indiase wet verbiedt om uit het buitenland gelden te ontvangen maar ook gelden naar Maneda over te maken. We hebben daarom afscheid moeten nemen. Doorgaan met financiële contacten kan voor de NGO uitermate vervelende consequenties hebben, b.v. verliezen van de NGO-status. Wel is er met het personeel afgesproken dat zij te allen tijde per telefoon, mail en video om advies, zowel op (para)medisch gebied als op het gebied van speciaal onderwijs, kunnen vragen.

Video mei 2013 

 

Aanvullende gegevens